ონლაინ დახმარება
აბონენტთა საყურადღებოდ! ვებ-პორტალზე რეგისტრაციის მიზნით, გთხოვთ მიმართოთ ადგილობრივ სერვისცენტრს. სერვისცენტრში ოპერატორი თქვენი პირადი ელექტრონული ფოსტით ვებ-პორტალზე რეგისტრაციას განახორციელებს და ერთჯერად კოდს გადმოგცემთ. ერთჯერადი კოდით და ელექტრონული ფოსტით ვებ-პორტალზე შესვლის შემდეგ, შეცვალეთ უსაფრთხოების კოდი (პაროლი) და ისარგებლეთ ჩვენი მომსახურებით.