ონლაინ დახმარება
ტარიფები
სამომხმარებლო ტარიფი 2008 წლის 1 აგვისტომდე არსებული აბონენტებისთვის
სამომხმარებლო ტარიფი 2008 წლის 1 აგვისტოდან არსებული აბონენტებისთვის